Conținuturi

Despre Atlantic Education

Despre această Notificare de confidențialitate

Ce sunt „datele personale”?

Principiile noastre de confidențialitate

Rolul nostru în confidențialitatea dvs

Ce date colectăm despre dvs. și de ce?

Cum obținem informațiile dvs.?

 

Baze legale pentru prelucrarea și utilizarea datelor

Cui trimitem datele dvs. și de ce?

Cât timp stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Drepturile dumneavoastră de protecție a datelor

Contactați-ne privind confidențialitatea dvs

Cum să faceți reclamații privind confidențialitatea dvs

Modificări aduse acestei notificări

 

Despre Atlantic Education

Suntem unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de consultanță și plasare în învățământul postsecundar din lume.

Colaboram cu instituții de învățământ acreditate, inclusiv colegii, universități și centre de formare pentru a ajuta comunitățile noastre să dezvolte competențe profesionale prin cursuri academice certificate. Ajutăm indivizii să analizeze o serie de traiectorii către obiectivul lor de carieră ales, să-și asigure cu succes un loc într-un curs academic adecvat la alegerea lor, precum și să își asigure finanțare pentru curs și sprijin financiar adecvat pe parcursul educației lor.

 

Despre această Notificare de confidențialitate

Această Notificare privind protecția datelor vă spune la ce să vă așteptați că facem cu datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați serviciile noastre sau luați contact în alt mod cu noi. Citiți mai mult

Această notificare este stratificată, ceea ce înseamnă că puteți utiliza secțiunea Conținut pentru a găsi cu ușurință informații specifice care v-ar putea interesa cu privire la datele dumneavoastră personale. În plus, în cadrul fiecărei secțiuni a notificării, puteți alege să citiți un rezumat al informațiilor furnizate și/sau să le revizuiți în întregime utilizând butoanele noastre „Citiți mai mult” și „Citiți mai puțin”.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Notificare, ne puteți contacta.  

 

Ce sunt „datele personale”?

Considerăm că „date cu caracter personal” înseamnă orice informații despre tine, cum ar fi numele, contactele, identificatorii guvernamentali, datele medicale și informațiile financiare, de exemplu. „Date cu caracter personal sensibile” se referă la un subset specific de date cu caracter personal care include, de exemplu, informații despre originea etnică și dizabilitățile dumneavoastră, printre alte categorii de date. 

În sensul prezentei Notificări privind protecția datelor, „date cu caracter personal” înseamnă orice informație care vă identifică sau vă poate identifica ca persoană fizică. Exemplele includ, dar nu se limitează la: numele dvs., data nașterii, numele părinților, adresa poștală, fotografiile feței dvs., numerele de identificare (pașaport, identitate națională, asigurări naționale, înmatriculare a vehiculului și/sau permis de conducere), date privind locația, date medicale și economice, printre multe alte tipuri de informații.

„Date personale sensibile” se referă la un grup special de date cu caracter personal care include informații despre originea dumneavoastră rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența la sindicat, date genetice, biometrice și medicale, precum și informații despre viața dvs. sexuală sau orientarea sexuală.

 

Principiile noastre de confidențialitate

Ne angajăm să vă protejăm datele personale și să vă facilităm drepturile la confidențialitate. În acest scop, aderăm la principiile referitoare la prelucrarea responsabilă a datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor. 

Următoarele principii guvernează cum și de ce colectăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general UE privind protecția datelor 2016/679 și Legea privind protecția datelor din Regatul Unit din 2018:

 • Legalitate, corectitudine și transparență. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mod legal, corect și transparent.
 • Limitarea scopului. Colectăm date personale despre dvs. numai în scopurile specifice, explicite și legitime enumerate în această Notificare. Nu procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri.
 • Minimizarea datelor. Colectăm numai date cu caracter personal adecvate, relevante și limitate la ceea ce avem nevoie pentru scopul pentru care colectăm datele dumneavoastră.
 • Luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că datele personale pe care le colectăm sunt exacte și păstrate la zi și vă oferim toate oportunitățile de a rectifica sau șterge orice inexactitate.
 • Limitarea stocării. Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care le-am colectat.
 • Integritate și confidențialitate. Luăm măsuri tehnice și organizatorice pentru a ne asigura că datele cu caracter personal sunt protejate în mod adecvat.
 • Responsabilitate. Ne conformăm în mod demonstrabil cu obligațiile noastre de protecție a datelor cu caracter personal.

Rolul nostru în confidențialitatea dvs.

În scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, Atlantic Education acționează atât ca verificator de date, cât și ca operator de date, în funcție de natura și scopul fiecărei operațiuni de prelucrare pe care o desfășurăm folosind datele dumneavoastră cu caracter personal. 

Atlantic ca „verificator de date”

În scopul operațiunilor noastre de marketing și recrutare, Atlantic Education acționează ca „verificator de date”. De asemenea, acționăm în această calitate în legătură cu furnizorii terți pe care îi putem angaja în desfășurarea afacerii noastre, precum și cu membrii publicului larg care ne contactează prin orice canal cu întrebări despre compania noastră, serviciile sau în orice alt scop. Aceasta înseamnă că, în toate aceste cazuri, decidem dacă și cum să procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal, în funcție de natura relației noastre cu dumneavoastră și de scopul (scopurile) pentru care datele dumneavoastră sunt necesare în acest context.

Atlantic ca „operator de date”

În scopul de a vă oferi serviciile noastre de consultanță în educație și plasare, Atlantic Education acționează ca un „operator de date”, ceea ce înseamnă că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu instrucțiunile dumneavoastră în calitate de client și așa cum este determinat de procesele de aplicare ale instituțiilor de învățământ și financiare în calitatea lor de „operatori de date”. Citiți mai puțin

Ce date colectăm despre dvs. și de ce?

Colectăm diferite tipuri de date personale despre dumneavoastră, în funcție de natura relației dvs. cu Atlantic Education.

În funcție de natura relației dumneavoastră cu noi și de modul în care interacționați cu organizația noastră, colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal, pentru scopurile specifice detaliate mai jos.

Clienții noștri (aplicanți la universitate)

În furnizarea serviciilor noastre de experți în legătură cu cererea dvs. academică la instituțiile de învățământ, colectăm următoarele informații despre dvs.: nume complet, data nașterii,    e-mail, telefon, locație, adresă poștală (și dovada acesteia), naționalitate, statutul/numărul asigurării naționale, statutul de rezidență, statutul de angajare, starea civilă, studiile, statutul împrumutului pentru studenți, identificarea prin fotografie (pașaport, carte națională de identitate și/sau permis de conducere), certificat(e) academic(e) și/sau diplomă(e), declarație personală, scrisori de referință, CV-ul profesional și orice alte informații pe care alegeți în mod special să ni le furnizați prin orice casetele de text gratuite disponibile în orice etapă a procesului de aplicare.

În plus, procesăm și date personale sensibile despre dvs. în scopul de a ajuta clienții noștri să decidă cel mai potrivit tip de finanțare pentru care sunt eligibili, în funcție de circumstanțele lor individuale, pentru a-și asigura finanțare pentru educația lor academică. Aceste date personale sensibile includ originea etnică, datele medicale, precum dizabilitățile, dar și starea civilă.

În cazul în care ne dați în mod special permisiunea de a face acest lucru, vom folosi suplimentar numele, e-mailul, telefonul și/sau adresa poștală pentru a vă ține informat despre compania și serviciile noastre. Puteți renunța la comunicările noastre de marketing în orice moment, utilizând facilitățile de „Dezabonare” oferite ca parte a campaniilor noastre de marketing digital sau trimițându-ne un e-mail despre dezabonarea de la primirea altor comunicări de marketing de la noi.

De asemenea, procesăm imagini video capturate de sistemul de monitorizare a televiziunii în circuit închis (CCT) instalat la sediul nostru comercial pentru prevenirea criminalității și pentru a asigura siguranța tuturor persoanelor care ne vizitează personal.

Candidați la recrutare

Dacă sunteți un candidat la recrutare care aplică pentru un loc de muncă la noi, fie direct, fie printr-o platformă sau agenție de recrutare terță, colectăm următoarele informații despre dvs. pentru a facilita un proces de recrutare echitabil, evaluând în mod adecvat toți factorii relevanți pentru candidatura dumneavoastră și comunicând rezultatul aplicației dvs.: nume complet, adresă, e-mail, telefon, istoric de angajare, studii academice, calificări profesionale, certificări și/sau premii, competențe profesionale, informații de referință, așteptări salariale, cerințe pentru permisul de muncă/viza și orice informații suplimentare pe care considerați că ar putea fi relevante pentru candidatura dvs. și alegeți să ni le furnizați.

În plus, vom colecta, de asemenea, o copie a cărții de identitate naționale și/sau a pașaportului și/sau dovada statutului (pre-)settlement și dovada adresei, cum ar fi o factură de utilități, de exemplu, pentru a vă verifica dreptul legal de a locui și lucra în Regatul Unit.

Atunci când furnizați nume și informații de contact ale referințelor unor terțe părți în legătură cu aplicarea pentru un post la Atlantic, declarați că ați obținut permisiunea de la referințele dvs. de a ne furniza informațiile lor personale. Toți furnizorii pe care îi angajăm în timpul procesului de screening vor fi verificați pentru a ne asigura că au aplicat practicile adecvate de confidențialitate și securitate.

Dacă nu ne furnizați toate informațiile solicitate, este posibil să nu putem lua în considerare cererea dumneavoastră de angajare.

Parteneri de afaceri și furnizori

Când avem sau dezvoltăm o relație de afaceri cu dvs., colectăm informații de contact comerciale, cum ar fi: numele complet, titlurile postului, informații de contact inclusiv e-mail și telefon, precum și domenii de interes comercial și potențiale sinergii pentru proiecte viitoare.

Atunci când primim sau furnizăm servicii, colectăm, de asemenea, informații de plată, verificări privind conflictele și informații despre referințe de credit (inclusiv verificări ale antecedentelor, atunci când este cazul și în conformitate cu legile locale).

Dacă nu ne furnizați informațiile necesare, este posibil să nu putem face afaceri cu dvs.

Membrii publicului general

De asemenea, colectăm date personale despre membrii publicului larg care interacționează cu noi prin intermediul formularului nostru web „Contactați-ne”, inclusiv numele complet, telefonul și e-mailul, pentru a răspunde în mod adecvat și eficient la întrebările referitoare la serviciile și expertiza noastră.

 

Cum obținem informațiile dvs.?

De obicei, colectăm numai date personale despre dvs. direct de la dvs. Nu colectăm informațiile dumneavoastră din surse terțe.

Atlantic London nu colectează date personale despre dumneavoastră din alte surse decât de la dumneavoastră. Ca atare, veți fi la curent cu orice date cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră în orice moment. Datele personale pe care le primim direct sau indirect de la dvs. includ:

Inregistrare contact: Informații pe care le furnizați atunci când ne contactați sau folosiți serviciile noastre pentru a aplica la un curs academic.

Cereri de locuri de muncă: Informații pe care le furnizați atunci când aplicați pentru un loc de muncă la Atlantic, direct sau indirect prin platforme și/sau servicii de recrutare de la o terță parte.

Relația de afaceri: Informații pe care le colectăm în mod voluntar de la dvs. atunci când furnizați sau primiți servicii de la Atlantic.

 

Baze legale pentru prelucrarea și utilizarea datelor

Scopurile pentru care colectăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pot varia în funcție de tipul de relație pe care o aveți cu noi, cum ar fi dacă sunteți client, utilizator de site, candidat la recrutare, partener de afaceri sau furnizor. Colectăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal numai atunci când există o bază echitabilă și legală pentru fiecare operațiune de prelucrare, cum ar fi atunci când trebuie să colectăm și să folosim datele dumneavoastră pentru a încheia un contract cu dumneavoastră, când avem consimțământul dumneavoastră valid sau un interes legitim al Atlantic London. În cazul în care ne bazăm pe interesul legitim pentru a vă prelucra datele personale, vom detalia în mod specific natura interesului pe care îl urmărim. 

Relație contractuală

Prelucrăm date cu caracter personal despre partenerii noștri de afaceri, furnizorii și furnizorii terți, candidații la recrutare și membrii publicului larg în scopul încheierii unui acord contractual cu aceștia sau al furnizării de informații solicitate de aceștia în vederea încheierii unui contract. contract cu ei. În toate aceste cazuri, ne bazăm pe necesitatea prelucrării datelor dumneavoastră în scopul de a intra într-o relație contractuală cu dumneavoastră.

Consimțământul individual

De asemenea, procesăm date cu caracter personal despre clienții noștri în scopul de a le furniza serviciile noastre de experți, consultanță educațională și plasare. De asemenea, putem folosi informațiile lor de contact pentru a distribui materiale promoționale despre compania și serviciile noastre.

În aceste cazuri, procesăm datele cu caracter personal bazându-ne pe permisiunea persoanelor de a colecta și prelucra în continuare datele acestora. Vă rugăm să rețineți că, odată ce ne-ați furnizat consimțământul pentru a vă prelucra datele personale în oricare dintre aceste scopuri, aveți dreptul și oportunitatea de a vă retrage consimțământul în orice moment, contactându-ne.

Interes legitim și test de echilibrare

De asemenea, folosim datele dumneavoastră personale în contextul sistemului de monitorizare a televiziunii în circuit închis (CCTV) pe care l-am instalat la sediul nostru comercial. Imaginile video care vă surprind în timp ce ne vizitați personal sunt, de asemenea, considerate „date personale”. Acestea le procesăm bazându-ne pe interesul nostru legitim de a păstra sănătatea și siguranța și de a preveni comiterea infracțiunilor în sediul nostru comercial. De asemenea, informăm vizitatorii noștri că CCTV funcționează prin afișarea unui semn clar vizibil și lizibil în acest sens, împreună cu detaliile operatorului de sistem.

Test de echilibrare: În toate cazurile în care ne bazăm pe interesele noastre legitime pentru a vă prelucra datele personale, echilibrăm necesitatea fiecărei operațiuni de prelucrare cu interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră. În acest sens, luăm în considerare următorii factori:

 • Natura relației noastre cu dvs.;
 • Dacă datele dvs. sunt deosebit de sensibile sau private;
 • Dacă vă așteptați să vă folosim datele în acest fel;
 • Indiferent dacă este posibil să vă opuneți procesării noastre sau să găsiți că aceasta este intruzivă;
 • Impactul posibil al prelucrării noastre asupra dumneavoastră;
 • Dacă datele prelucrate implică copii;
 • Dacă aparţineţi unei categorii de persoane vulnerabile;
 • Dacă putem adopta măsuri de protecție pentru a minimiza impactul prelucrării noastre asupra dumneavoastră; și
 • Orice oportunitate pe care o avem de a vă oferi șansa de a renunța la această prelucrare.

Cui trimitem datele dvs. și de ce?

Nu trimitem datele dumneavoastră cu caracter personal către terți destinatari, fie pe teritoriul Regatului Unit, fie în afara acesteia, cu excepția unor circumstanțe limitate și excepționale. Citiți mai mult

În general, nu trimitem date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră către terți în nicio circumstanță. Orice terți care primesc datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv instituțiile academice și Student Finance England, vor colecta datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dvs. la trimiterea cererii dumneavoastră direct la ei.

Serviciile noastre se limitează exclusiv la furnizarea de servicii de consultanță și consultanță de specialitate în legătură cu aplicațiile dumneavoastră. Nu vom depune cereri în numele dvs. Deși vă vom sprijini la fiecare pas, decizia de a aplica sau nu și la ce instituții specifice alegeți să aplicați este a dumneavoastră.

Cu toate acestea, putem partaja datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv înregistrările CCTV, în cazul în care există un motiv convingător pentru a face acest lucru, cum ar fi în cazul în care a avut loc o infracțiune și avem obligația legală de a dezvălui aceste informații atunci când ne solicită poliția care investighează problema.

 

Cât timp stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Menținem confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și menținem măsurile de securitate tehnice și organizaționale în jurul unităților noastre de stocare a datelor. Nu păstrăm în mod inutil și nu eliminăm în mod sigur înregistrările dumneavoastră de date cu caracter personal după ce scopul colectării lor a fost îndeplinit. 

Toate datele personale pe care le procesăm bazându-ne pe necesitatea de a încheia sau îndeplini un contract cu dvs. sunt stocate pe o perioadă de 6 ani. Acest lucru este permis de legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor, în special pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale.

Păstrăm informațiile de recrutare timp de până la 5 ani pentru potențiale oportunități viitoare, cu excepția cazului în care solicitați să vă ștergem informațiile mai devreme. Dacă aveți succes și vi se oferă un loc de muncă la Atlantic, aceste informații vor fi păstrate și transferate în dosarul dvs. de personal și utilizate pentru a vă gestiona angajarea sau alte relații cu Atlantic (de exemplu, pentru a administra beneficii, formare, evaluări de performanță, conformitate cu reglementările).

În ceea ce privește datele cu caracter personal rămase, restul perioadelor de păstrare sunt determinate de scopurile definite mai sus pentru care sunt colectate și utilizate informațiile, de exemplu atunci când este necesar pentru a continua prestarea unui serviciu sau pentru a ne respecta obligațiile profesionale, ținând cont de legile aplicabile privind protecția datelor și cerințele legale, inclusiv reglementările fiscale și împotriva spălării banilor.

Vom șterge sau bloca datele dumneavoastră cu caracter personal după aceste perioade de păstrare, cu excepția cazului în care ne autorizați să le păstrăm sau atunci când este necesar pentru a pune în aplicare acordurile noastre sau a rezolva disputele. Acești termeni de stocare se aplică, cu excepția cazului în care se convine altfel într-un contract cu Atlantic sau în legislația aplicabilă.

 

Drepturile dumneavoastră de protecție a datelor

Dacă sunteți cetățean al sau locuiți într-o țară din Spațiul Economic European (SEE), sau vă aflați în alt mod într-o țară din Spațiul Economic European (SEE), Atlantic Education se angajează să faciliteze exercitarea drepturilor dumneavoastră de confidențialitate, așa cum sunt acordate de legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor. Ne puteți contacta oricând pentru a vă exercita drepturile sau pentru a discuta întrebările sau preocupările dumneavoastră privind confidențialitatea. 

Reglementările europene și britanice privind protecția datelor vă oferă următoarele drepturi de confidențialitate:

 • Dreptul la informații despre dacă, ce și cum prelucrăm datele personale ale dvs.;
 • Dreptul de a accesa o copie a datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră;
 • Portabilitatea datelor vă oferă dreptul de a ne solicita să furnizăm o copie a datelor dvs. unei terțe părți, în locul dvs., cum ar fi atunci când doriți să schimbați furnizorul de servicii;
 • Restricționarea prelucrării, care vă permite să ne solicitați să oprim anumite operațiuni de prelucrare sau toate operațiunile de prelucrare care utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal în totalitate;
 • Ștergere definitivă, adică ne puteți solicita să ștergem definitiv datele dumneavoastră personale din evidențele noastre;
 • Dreptul de a vă opune și de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare în orice moment, înseamnă că vă puteți opune anumitor operațiuni de prelucrare și vă puteți retrage orice consimțământ pe care ni l-ați furnizat anterior pentru a vă prelucra datele personale, caz în care toate operațiunile de prelucrare bazate pe consimțământ trebuie să înceteze. De exemplu, vă trimitem comunicări de marketing numai cu acordul dumneavoastră. Aveți dreptul de a vă dezabona de la campaniile noastre de marketing în orice moment, utilizând facilitatea „Dezabonare” pe care o oferim cu fiecare comunicare.
 • Dreptul de a depune plângere la autoritățile de protecție a datelor, în cazul în care vă simțiți îngrijorat de practicile noastre de protecție a datelor și/sau nemulțumit de răspunsul nostru.

Contactați-ne despre confidențialitatea dvs.

Primim orice întrebări sau îngrijorări pe care le-ați putea avea cu privire la această Notificare privind protecția datelor sau abordarea noastră cu privire la confidențialitate, precum și orice solicitare de a vă exercita drepturile de confidențialitate.  

Indiferent dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la oricare dintre cele de mai sus sau pur și simplu doriți să vă exercitați drepturile de protecție a datelor, Biroul nostru de confidențialitate dedicat, inclusiv responsabilul pentru protecția datelor, este aici pentru a vă ajuta: privacy@atlanticlondon.co.uk .

 

Cum să faceți reclamații privind confidențialitatea dvs.

De asemenea, aveți dreptul să vă plângeți autorităților de protecție a datelor cu privire la abordarea noastră cu privire la confidențialitate, deși vă încurajăm să încercați și să ne lăsați să vă ajutăm mai întâi. 

Dacă aveți îngrijorări cu privire la utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă sfătuim să ne contactați în primă instanță, deoarece ne dorim să avem oportunitatea de a face lucrurile corect pentru dvs. Dacă încă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru la preocupările sau plângerea dvs. privind protecția datelor, puteți să vă plângeți și la autoritatea națională pentru protecția datelor, Biroul Comisarului pentru Informații (ICO) la:

Biroul Comisarului pentru Informații

Wycliffe House / Water Lane / Wilmslow / Cheshire / SK9 5AF

Linia de asistență ICO: 0303 123 1113

Site-ul ICO: https://www.ico.org.uk

 

Modificări aduse acestei notificări

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment această Notificare privind protecția datelor. Vă vom informa în mod corespunzător cu privire la orice modificări. 

Această Politică de confidențialitate poate fi modificată de noi în orice moment. Dacă facem modificări semnificative ale modului în care tratăm datele cu caracter personal, vă vom anunța prin plasarea unei notificări vizibile pe site-ul nostru web. Marca temporală pe care o vedeți pe poliță va indica ultima dată la care a fost revizuită.

English